بیمه ها

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی

شماره تماس : 021-64501

وب سایت :

آدرس :تهران،خيابان آزادی، جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، پلاك ۳۵۹، سازمان تامين اجتماعی

تلفن:٦٤٥٠١ - ٠٢١

فکس:۶۶۹۳۱۰۰۸-٠٢١

کد پستی: ١٤٥٧٩٦٥٥٩٥

نشانی پست الکترونیک:info@tamin.ir